VimatCorp làm việc với đối tác Hàn Quốc ngày 27/06/2017

Ngày 27/06/2017 , Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Đỉnh đã làm việc vối đối tác Hàn Quốc tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Việt Nam địa chỉ số 1A, Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Họp bàn về chiến lược phát triển sản phẩm mới trong thời gian tới.

 
Tổng giám đốc VimatCorp - Nguyễn Ngọc Đỉnh chụp hình cùng đối tác Hàn Quốc
 

Tổng giám đốc VimatCorp - Nguyễn Ngọc Đỉnh tặng quà lưu niệm đối tác Hàn Quốc
 

Bài viết này được đăng ngày

Để lại phản hồi của bạn