CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

VIETNAM INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT CORPORATION

ROYAL KOREA - THƯƠNG HIỆU HỒNG SÂM, LINH CHI, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DANH TIẾNG TOÀN CẦU 126 NĂM NAY

ĐẠI DIỆN TẠI AUSTRALIA

RITA PARK

Address: 4/21 Beaconsfield Rd., Briar Hill 3088 VIC., Australia

Tel: +61-424-129-349

Email: ritajspark@vimatcorp.org ; ritajspark@gmail.com