Lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa VimatCorp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương

Ngày 10/01/2017 vừa qua Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Việt Nam (VIMATCORP) đã ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược với Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương. Tham dự buổi ký kết có đại diện VIMATCORP là ông Nguyễn Ngọc Đỉnh - Tổng giám đốc Công ty, đại diện Trung tâm Hùng Vương là ông Phạm Văn Dần - Giám đốc Trung tâm.

Hình ảnh ký kết hợp đồng giữa hai bên

Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương trong quá trình hoạt động theo tôn chỉ mục đích và Điều lệ của Trung tâm cần phải có nhiều đối tác, cộng sự phối hợp với Trung tâm nhằm vận động đông đảo đồng bào trong và ngoài nước tự nguyện tham gia với nhiều hình thức khác nhau vào các chương trình nghiên cứu và các dự án phát triển văn hóa Hùng Vương trên đất nước Việt Nam và trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trước mắt phục vụ cuộc vận động xây dựng Đền Hùng tại huyện đảo Trường Sa và huyện đảo Phú Quốc.

Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng mong muốn đồng hành, góp sức với Trung tâm nhằm tuyên truyền, cổ vũ người dân chung tay "Góp viên gạch hồng để xây dựng, tôn tạo các công trình văn hóa thời đại Hùng Vương do Trung tâm khởi xướng.

Lễ ký kết hợp đồng được diễn ra trang trọng tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương trước sự chứng kiến của Phó chủ tịch Phạm Hữu Hỗ và ban chuyên trách trung tâm cùng đại diện của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Việt Nam.

Bài viết này được đăng ngày

Để lại phản hồi của bạn